AGỤỤ (Hunger)

AGỤỤ (Hunger)

This poem is themed on hunger currently ravaging Africa and the world at large.


Izunna Okafor dere abụ a

Chịịị chịịị ka ọ na-atà n'afọ

Nwịị nwịị ka ọ na-amị n'ọkpụkpụ

Agụụ bụ aha ya

Ị kpọọ ụganị ọ za gị.

Agụụ bụ echete ebeme

O nweghị nne, nke o ji enwe nna

O nweghịkwa ikwu na ibe

Agụụ bụ aha ya.

Agụụ amaghị nwoke na nwaanyị

Ọ haghịkwà ụmụntakịrị aka

Mere e ji akpọ ya otii nwata n'ihu nne ya

Agụụ bụ aha ya.

Agụụ anaghị asọ anya

Agụụ anaghị eme ihere

Agụụ anaghị asị ndo

Agụụ bụ aha ya.

Ọrọbọ na-atụ ya égwù

Atịngà na-agbara ya ọsọ

Dike akpụ obi na-asọkwa ya asọ

Agụụ bụ aha ya.

Agụụ enweghị ényì

Agụụ enweghị onye iro

Mana ebe ọbụla ọ bàtàrà 

a chọọrọ ya ihe ọ na-eri

Agụụ bụ aha ya.

I mete ya enyi, ọ ka njọ

Ị tụ ya iro, ọ nyụọ gị anya

Ọ bụ orufọrọ be onye

Agụụ bụ aha ya.

Agụụ na-amịkpọ mmadụ

Na-eme nwata okenye n'akaghị aka

Ma ya onwe ya adịghị aka nka

Agụụ bụ aha ya.

Agụụ bụ ọnwụnwà

Agụụ na-ete mmadụ ure n'ọha

Agụụ bụkwa ọranyere nwata anya n'ogwu

Agụụ bụ aha ya.

Ọ na-adị ka ọnwụ na-egbu ọhà

Mana ọnwụ ekweghị ewere ya

Kemgbe okike ụwa ka o siri kpaba ike

Agụụ bụ aha ya.

Kwashiọkọ bụ afọ ime ya

Ọnya afọ bụ òghùghù ọmụmụ nwa

N'ala ili ka ọ na-akpdobe ike

Agụụ bụ aha ya.

Agụụ eriela ọtụtụ isi

Mana afọ ekweghị eju ya

Ọ bụ nke e mere jụọ oyi

Agụụ bụ aha ya.

Agụụ dị njọ

Agụụ dị n'ala anyị

Agụụ ahịala ụmụ mmadụ ọnụ

Agụụ egbuo ndị a

Agụụ...

© Izunna Okafor, 2019.

Agụụ