Top Stories

Ejiji pụtara ótú ndi si eke ekike, ihe ha na eyi n'ahụ nakwa oge ha ji eyi ha. Ejiji bụ ejula kpụrụ, ọ kpụrụ okukoro ya, ma bụrụkwa njirimara ndi n'ebe e nwere ụbara ndi.

Dịka ọ bụ ihe a ma ama na ọkwa mba na-achị n'olu n'olu, ndi ọbụla nwere ejiji nke ha, bụ nke nwere ihe ndi iche n'ụzọ pụtara ihe n'ebe nke ndi ọzọ dị.

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.